Vastuulliset raaka-aineet

Orthexin liiketoiminta perustuu vastuullisesti tuotettuihin, kestäviin, uudelleenkäytettäviin ja kierrätettäviin muovituotteisiin, joilla on tärkeä rooli kestävässä kiertotaloudessa. Päästölaskelmat osoittavat, että uusiutuvista tai kierrätetyistä raaka-aineista valmistettujen tuotteidemme hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin niiden, jotka on valmistettu perinteisestä muovista. 

Tavoitteemme on lisätä uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuutta 80 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

Olemme käyttäneet tuotannossa kierrätettyä muovia jo 1990-luvulta lähtien. Orthex käyttää raaka-aineena sekä kuluttajien kierrättämää pakkausmuovia että teollisuudesta peräisin olevaa kierrätettyä muovia.

Uusiutuvat biopohjaiset muovit ovat muovimateriaaleja, jotka on valmistettu kokonaan tai osittain uusiutuvista luonnonvaroista. Biopohjaiset muovit vähentävät riippuvuuttamme rajallisista fossiilivaroista ja niiden hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin fossiilipohjaisten muovien.

Olemme alkaneet käyttää massatasemenetelmällä valmistettuja raaka-aineita tuotteidemme valmistuksessa. Massatasemenetelmä tarkoittaa, että uusiutuvat materiaalit sekoitetaan fossiilisiin materiaaleihin raaka-aineen tuotantoprosessissa. Tämä vähentää fossiilipohjaisen muovin määrää maailmassa.