Olennaisuusarviointi

Orthexin vastuullisuusstrategia perustuu yhdessä avainsidosryhmien kanssa tehtyyn olennaisuusarviointiin. Sen tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuusohjelmamme keskittyy olennaisiin vastuullisuusaiheisiin.

Vuonna 2022 Orthex toteutti vastuullisuusohjelmansa osa-alueiden olennaisuusarvioinnin yhdenmukaistaakseen Orthexin vastuullisuustyön keskeisten sidosryhmien (asiakkaiden, työntekijöiden, osakkeenomistajien, tavarantoimittajien ja kuluttajien) odotuksien kanssa. Olennaisuuskyselyyn saatiin yli 500 vastausta ja tuloksia täydennettiin haastatteluilla valittujen asiakkaiden, sijoittajien ja tavarantoimittajien kanssa.

Olennaisuuskysely ja haastattelut rakentuivat aiemmin määrittelemiemme vastuullisuusprioriteettien ympärille. Pyysimme myös avointa palautetta vastuullisuustyöstämme selvittääksemme, puuttuiko siitä jotain oleellista. Arvioinnin tulos vahvisti, että keskitymme olennaisiin vastuullisuusaiheisiin (kaikki aiheet arvioitiin yli 4:n asteikolla 1–5), mutta antoi myös aiheen nostaa uuden osa-alueen – biodiversiteetin – vastuullisuusagendallemme.

Matriisissa merkitykselliset aiheet on kuvattu sen mukaan, miten tärkeitä ne ovat sidosryhmillemme ja miten merkittävä vaikutus niillä on Orthexin liiketoimintaan.