Olennaisuusarviointi

Orthexin vastuullisuusstrategia perustuu yhdessä avainsidosryhmien kanssa tehtyyn olennaisuusarviointiin. Sen tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuusohjelmamme keskittyy olennaisiin asioihin.

Vuonna 2022 Orthex toteutti vastuullisuusohjelmansa osa-alueiden olennaisuusarvioinnin yhdenmukaistaakseen Orthexin vastuullisuustyön keskeisten sidosryhmien (asiakkaiden, työntekijöiden, sijoittajien, tavarantoimittajien ja kuluttajien) odotuksien kanssa. Olennaisuuskyselyyn saatiin yli 500 vastausta ja tuloksia täydennettiin haastatteluilla valittujen asiakkaiden, sijoittajien ja tavarantoimittajien kanssa.

Matriisissa merkitykselliset aiheet on kuvattu sen mukaan, miten tärkeitä ne ovat sidosryhmillemme ja miten merkittävä vaikutus niillä on Orthexin liiketoimintaan.