Olennaisuusarviointi

Orthexin vastuullisuusstrategia perustuu yhdessä sidosryhmien kanssa tehtyyn olennaisuusarviointiin. Sen tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuusohjelmamme keskittyy olennaisiin vastuullisuuden osa-alueisiin.

Vuonna 2022 Orthex toteutti vastuullisuusohjelmansa osa-alueiden olennaisuusarvioinnin yhdenmukaistaakseen Orthexin vastuullisuustyön keskeisten sidosryhmien (asiakkaiden, työntekijöiden, osakkeenomistajien, tavarantoimittajien ja kuluttajien) odotuksien kanssa. Olennaisuuskyselyyn saatiin yli 500 vastausta ja tuloksia täydennettiin haastatteluilla valittujen asiakkaiden, sijoittajien ja tavarantoimittajien kanssa.

Olennaisuusmatriisissa vastuullisuuden osa-alueet on kuvattu sen mukaan, miten tärkeitä ne ovat sidosryhmillemme ja mikä vaikutus niillä on Orthexin liiketoimintaan. Matriisi perustuu vuoden 2022 olennaisuusarviointiin, minkä jälkeen vastuullisuusstrategia päivitettiin noudattamaan ESG (Environmental, Social and Governance) -rakennetta. Seuraava olennaisuusarviointi toteutetaan kestävyysraportointidirektiivin (CSRD:n) kaksoisolennaisuusperiaatteiden mukaisesti.