Vastuullisuuden johtaminen

Orthexilla vastuullisuustyötä johtavat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Kolmivuotinen vastuullisuusstrategia vahvistetaan vuosittain. 

Hallitus hyväksyy yhtiön vastuullisuusstrategian ja vuosittain asetetut vastuullisuustavoitteet, sekä seuraa tavoitteiden saavuttamista. Johtoryhmä käy kuukausittain läpi yhtiön tärkeimmät KPI:t ja kaikki KPI:t kerran vuodessa. Vastuullisuustyön edistyminen on osa toimitusjohtajan ja johtoryhmän kannustinohjelmia. 

Orthexin päivittäinen vastuullisuustyö on sisäänrakennettu kaikkiin toimintoihin ja yksiköihin. Orthexin vastuullisuusstrategiaa toteuttaa tiimi, joka seuraa asetettujen vastuullisuustavoitteiden edistymistä. Tiimiä johtavat markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja ja tuotanto- ja toimitusketjujohtaja, jotka raportoivat suoraan toimitusjohtajalle ja kuuluvat johtoryhmään. Tiimiin kuuluu ESG Advisor sekä laadusta vastaavien yksiköiden edustajia, ja markkinointi- ja vastuullisuusjohtajan ja tuotanto- ja toimitusketjujohtajan kautta työryhmä kattaa myös tuotannosta, hankinnasta, markkinoinnista, vastuullisuudesta, tuotekehityksestä sekä kaupallisesta toiminnasta vastaavat toiminnot. 

ESG Advisor vastaa yhtiön vastuullisuusstrategian kehittämisestä sekä strategian mukaisten vastuullisuusaloitteiden koordinoinnista ja toteuttamisesta.

Vuoden 2023 aikana Orthex perusti ESG-työryhmän, jonka tehtävänä on valmistautua yhtiötä vuoden 2025 alusta koskevan CSRD-kestävyysraportointi-direktiivin voimaantuloon.