Vastuullisuuden johtaminen

Orthexilla vastuullisuutta johtavat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Vastuullisuustyön edistyminen on osa toimitusjohtajan ja johtoryhmän kannustinjärjestelmää. Hallitus, toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä käyvät läpi yhtiön vastuullisuusmittarit kuukausittain ja suorittavat kattavamman läpikäynnin kerran vuodessa. Kolmivuotinen vastuullisuusstrategia vahvistetaan vuosittain.

Orthexin vastuullisuusstrategiaa toteuttaa työryhmä, joka asettaa vastuullisuustavoitteet ja seuraa niiden edistymistä. Työryhmää johtavat markkinointijohtaja (CMO) ja tuotantojohtaja (OD), jotka raportoivat suoraan toimitusjohtajalle ja kuuluvat johtoryhmään. Työryhmään kuuluu ESG Advisor sekä laadusta vastaavien yksiköiden edustajia, ja markkinointijohtajan ja tuotantojohtajan kautta työryhmä kattaa myös tuotannosta, hankinnasta, markkinoinnista, tuotekehityksestä sekä kaupallisesta toiminnasta vastaavat yksiköt. ESG Advisor vastaa yhtiön vastuullisuusstrategian koordinoinnista ja kehittämisestä sekä strategian mukaisten vastuullisuusaloitteiden kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Orthexin päivittäinen vastuullisuustyö on sisäänrakennettu kaikkiin toimintoihin ja yksiköihin.