Vastuullisuusraportointi

Orthex raportoi vastuullisuudesta vuosittain osana vuosi- ja vastuullisuusraporttejaan.

Orthexin vuosi- ja vastuullisuusraportti 2023 sekä aiemmat raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Vuosittaisen vastuullisuusraportoinnin lisäksi Orthex osallistuu myös useisiin kolmansien osapuolien vastuullisuusraportteihin ja -sitoumuksiin.

 

Ulkoiset raportit ja sitoumukset

Nasdaq ESG Transparency Partner

Orthex on sertifioitu Nasdaq ESG Transparency Partner. Nasdaq käyttää tätä sertifikaattia osoituksena sitoutumisesta markkinoiden läpinäkyvyyteen ja ympäristöstandardien tiukentamiseen. Vastuullisuus on keskeinen osa Orthexin strategiaa, ja tällä raportoinnilla Nasdaqin ESG-portaaliin haluamme tarjota mitattavissa olevaa tietoa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvissä kysymyksissä sijoittajille ja muille sidosryhmille.

CDP

Orthex raportoi ilmastonmuutokseen liittyvästä riskienhallinnasta ja käytännöistä Climate Disclosure Projectin (CDP) ilmastonmuutosohjelmassa vuosittain. Vuonna 2022 saavutimme tavoitteemme sijoittua CDP-raportoinnissa hyvälle Management-tasolle, luokituksella B. Vuoden 2023 CDP-raportoinnin tulokset julkistettiin helmikuussa 2024 ja nousimme ylimmälle Leadership-tasolle, huippuluokituksella A-.

CDP on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka ylläpitää maailmanlaajuista tiedonantojärjestelmää sijoittajille, yrityksille, kaupungeille ja kunnille liittyen niiden ympäristövaikutusten hallintaan. Lue lisää CDP Climate Change -ohjelmasta. 

Science-Based Targets 

Orthexin päästövähennystavoite on hyväksytty Science-Based Targets -aloitteen (SBT:in) toimesta.

Kansainvälinen, tieteeseen pohjautuva Science-Based Targets -aloite kannustaa yrityksiä toteuttamaan ilmastotoimiaan Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteiden mukaisesti. Science-Based Targets -organisaation muodostavat läpinäkyvämpään ilmastoraportointiin kannustava CDP (Carbon Disclosure Project), YK:n Global Compact -aloite, Maailman luonnonvarainstituutti WRI ja ympäristöjärjestö WWF.

EcoVadis

Orthex saavutti hopeatason ensimmäisessä EcoVadis ESG -arvioinnissa toukokuussa 2023. Tuloksen perusteella Orthex sijoittuu Ecovadiksen arvioimien yritysten joukossa maailmanlaajuisesti parhaaseen 18 prosenttiin. 

EcoVadis on maailmanlaajuisesti tunnustettu arviointialusta, joka arvioi yritysten vastuullisuutta neljän keskeisen kategorian perusteella: ympäristövaikutukset, työvoima- ja ihmisoikeusstandardit, etiikka sekä hankintakäytännöt. EcoVadis-arviot perustuvat dokumentaatioon ja jalostetaan tuloskorteiksi, joissa arvioidaan yrityksen vastuullisuutta pisteytyksellä nollasta sataan (0-100) ja soveltuvin osin mitalien avulla (pronssi, hopea, kulta). Nämä tuloskortit tarjoavat myös opastusta vahvuuksista ja kehittämiskohteista, joita arvioidut yritykset voivat käyttää vastuullisuuden edistämiseen.