Vastuullisuusraportointi

Orthex raportoi vastuullisuudesta vuosittain osana vuosikertomusta.

Orthexin vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022 on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Vuosittaisen vastuullisuusraportin lisäksi Orthex osallistuu myös useisiin kolmansien osapuolien vastuullisuusraportteihin ja -sitoumuksiin.

 

Ulkoiset raportit ja sitoumukset

Nasdaq ESG Transparency Partner

Orthex on sertifioitu Nasdaq ESG Transparency Partner. Nasdaq käyttää tätä sertifikaattia osoituksena sitoutumisesta markkinoiden läpinäkyvyyteen ja ympäristöstandardien nostamiseen. Vastuullisuus on keskeinen osa Orthexin strategiaa, ja tällä Nasdaqin ESG-raportoinnilla haluamme tarjota tietoa koskien ympäristö-, sosiaali- ja hyvän hallintotavan kysymyksistä sijoittajille ja muille sidosryhmille.

CDP

Orthex raportoi ilmastonmuutokseen liittyvästä riskienhallinnasta ja käytännöistä Climate Disclosure Projectin (CDP) ilmastonmuutosohjelmassa vuosittain. CDP on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka ylläpitää maailmanlaajuista tiedonantojärjestelmää sijoittajille, yrityksille, kaupungeille ja kunnille liittyen niiden ympäristövaikutustensa hallintaan. Lue lisää CDP Climate Change-ohjelmasta. 

Science Based Targets 

Orthexin päästövähennystavoite on hyväksytty Science Based Targets -aloitteen (SBT:in) toimesta.

Kansainvälinen, tieteeseen pohjautuva Science Based Targets -aloite kannustaa yrityksiä toteuttamaan ilmastotoimiaan Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteiden mukaisesti. Science Based Targets -organisaation muodostavat läpinäkyvämpään ilmastoraportointiin kannustava CDP (Carbon Disclosure Project), YK:n Global Compact -aloite, Maailman luonnonvarainstituutti WRI ja ympäristöjärjestö WWF.

EcoVadis

Orthex saavutti hopeatason ensimmäisessä EcoVadis ESG -arvioinnissa toukokuussa 2023.

EcoVadis on maailmanlaajuisesti tunnustettu arviointialusta, joka arvioi yritysten vastuullisuutta neljän keskeisen kategorian perusteella: ympäristövaikutukset, työvoima- ja ihmisoikeusstandardit, etiikka sekä hankintakäytännöt. EcoVadis arviot perustuvat dokumentaatioon ja jalostetaan tuloskorteiksi, joissa arvioidaan yrityksen vastuullisuutta pesteytyksellä nollasta sataan (0-100) ja soveltuvin osin mitalien avulla (pronssi, hopea, kulta). Nämä tuloskortit tarjoavat myös opastusta vahvuuksista ja kehittämiskohteista, joita arvioidut yritykset voivat käyttää vastuullisuuden edistämiseen.