Tutkimus ja kehitys

Orthexin tavoitteena on antaa kuluttajille mahdollisuus valita ympäristön kannalta kestävämpiä tuotteita, ja siksi panostamme merkittävästi tutkimukseen uusien menetelmien ja raaka-aineratkaisujen löytämiseksi. Orthex on mukana kahdessa laajassa tutkimusprojektissa, joiden tavoitteena on lisätä kierrätys- sekä uusiutuvien muovien käyttöä. Molemmat tutkimusprojektit tukevat Orthexin vastuullisuusstrategian mukaista 2030 hiilineutraaliustavoitetta sekä tavoitetta lisätä vastuullisten raaka-aineiden käyttöä.

Syyskuussa 2022 Orthex käynnisti tutkimusprojektin tulevaisuuden kierrätysmuovituotteiden kehittämiseksi. Projekti toteutetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja se kestää vuoden 2024 loppuun. Tuotekehityksen ja testien ensimmäiset tulokset osoittavat, että kierrätysmuovi on ainakin periaatteessa elintarvikekelpoista. Tutkimusprojektin tuloksista voit lukea lisää täältä.

Projektin tavoitteina ovat kierrätysmuovin käytön lisäämiseen tähtäävän ekosysteemin rakentaminen ja uuden tiedon tuottaminen kierrätysmuovin käytöstä eri käyttökohteissa, erityisesti elintarvikekontaktiin soveltuvissa tuotteissa. Projekti on osa laajaa Business Finlandin tukemaa Borealiksen SPIRIT (Sustainable Plastics Industry Transformation) veturihanketta, jonka tavoitteena on muoviteollisuuden muutos kohti kestävämpää tulevaisuutta. Lisätietoa SPIRIT hankkeen verkkosivuilla.

Lisäksi Orthex osallistuu tammikuussa 2023 käynnistyneeseen seitsenvuotiseen laajaan yhteistyöhankkeeseen muovien kiertotalouden edistämiseksi. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) luotsaama PlastLIFE SIP-EU-hanke kuuluu EU:n LIFE-ohjelmaan. Osana PlastLIFE SIP-EU-hanketta Orthexin työpaketin tavoitteena on löytää uusia potentiaalisia uusiutuvan muovin raaka-aineita, testata niitä tuotannossa sekä valmiina tuotteina, ja lopulta tuoda markkinoille tuotteita uusiutuvasta muovista.

Lisätietoja PlastLIFE hankkeen verkkosivuilla

Orthex on vuoden 2023 aikana kartoittanut mahdollisia uusia raaka-aineiden toimittajia ja testannut uusia muovin raaka-aineita. Yhtenä esimerkkinä tämän työn tuloksista Orthex toi markkinoille uuden SmartStoreTM Bedroller -tuotteen, jonka valmistuksessa käytetään uutta kierrätettyä muovin raaka-ainetta.