Vastuullisuuden johtaminen

Kun liiketoimintamme on kannattavaa ja kasvavaa, voimme investoida uusiin, entistä vastuullisempiin tuotteisiin sekä energiatehokkaaseen laitteistoon ja teknologiaan, tarjota merkityksellistä työtä yhä useammalle ihmiselle sekä turvata yrityksemme tulevaisuuden. Lisäksi luomme yhteiskuntaan taloudellista hyvinvointia maksamalla veroja.

Uskomme, että korkea asiakastyytyväisyys johtaa kannattavaan ja kasvavaan liiketoimintaan, ja mittaamme asiakastyytyväisyyttä kyselyllä joka toinen vuosi. Varmistamme eettiset liiketoimintatavat eettisillä toimintaperiaatteillamme. Toimittajat ovat tärkeitä kumppaneita arvoketjumme vastuullisuuden hallinnassa ja kehittämisessä, ja toimittajien toimintaohjeet (Supplier Code of Conduct - SCoC) sisältävät Orthexin toimittajia koskevat vastuullisuusvaatimukset.