Vastuullinen hankinta

Toimittajat ovat tärkeitä kumppaneita arvoketjumme vastuullisuuden hallinnassa ja kehittämisessä. Toimittajien kanssa tehtävän suoran yhteistyön lisäksi kuulumme amfori BSCI -järjestelmään, jonka avulla yritykset voivat parantaa sosiaalisten määräysten noudattamista toimitusketjuissaan. Pyrimme olemaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa toimittajiemme kanssa ja arvioimaan heidän toimintaansa jatkuvasti.

Toimittajille tarkoitetut toimintaohjeet (Supplier Code of Conduct - SCoC) sisältävät Orthexin toimittajia koskevat vastuullisuusvaatimukset. Toimittajien täytyy joko sitoutua noudattamaan Orthexin toimittajille tarkoitettuja toimintaohjeita tai esittää omat toimintaohjeensa, joissa on meidän ohjeitamme vastaavat tai tiukemmat vastuullisuusvaatimukset. Olemme määrittäneet korkean riskitason maat, joissa seuraamme toimittajille tarkoitettujen toimintaohjeiden noudattamista arvoketjussa amfori BSCI:n avulla. amfori BSCI suorittaa paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, auditointeja sekä toimittajien ja niiden alihankkijoiden säännöllisiä itsearviointeja.

Jos amfori BSCI:n tai Orthexin tarkastuksissa tai arvioinneissa havaitaan toimintaohjeiden vastaista toimintaa, edellytämme toimittajaa tekemään korjaavia toimenpiteitä, hyvittämään kaikki ihmisille tai ympäristölle haitalliset vaikutukset sekä varmistamaan, ettei vastaavia ongelmia ilmene tulevaisuudessa. Toimittajan on tehtävä sovitut toimenpiteet ilmoitetun ajanjakson puitteissa. Jos toimittaja ei kykene itse suorittamaan korjaavia, oikaisevia tai ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, autamme toimintasuunnitelman luomisessa ja toteuttamisessa.

Jos toimittaja ei suostu tekemään korjaavia toimenpiteitä tai rikkoo toimintaohjeita toistuvasti ja vakavasti, Orthexilla on oikeus päättää liiketoimintasuhde. Orthex ei harjoita liiketoimintaa ihmisten perusoikeuksia loukkaavien toimittajien kanssa, ja päätämme liikesuhteen tällaisia rikkomuksia tekevän toimittajan kanssa välittömästi. Nämä nollatoleranssikäytännöt on lueteltu toimittajien toimintaohjeissa.