Hiilijalanjälki

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja enenevissä määrin uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden hankinta ovat strategiamme ja vastuullisuusvisiomme ytimessä.

Olemme laskeneet toiminnoistamme ja arvoketjustamme aiheutuvan hiilijalanjäljen, joidenkin tuotteidemme hiilijalanjäljen, sekä simuloineet tiekarttamme kohti hiilineutraaliutta, sisältäen Scope 1, 2 ja 3 -päästöt.

Orthex on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään, ja pyrimme kohti hiilineutraalia tuotantoa vuoteen 2030 mennessä.

Toimintamme ja arvoketjumme hiilijalanjälki

Olemme laskeneet toiminnoistamme ja arvoketjustamme aiheutuvan hiilijalanjäljen. Toiminnoistamme aiheutuvien suorien kasvihuonekaasupäästöjen (Scope 1) ja ostetun energian tuotannosta aiheutuvien päästöjen (Scope 2) lisäksi sisällytimme laskelmaan seuraavat epäsuorat päästöt (Scope 3): ostetut tavarat ja palvelut, polttoaineeseen ja energiaan liittyvät toimet, alkuvaiheen kuljetus ja jakelu, toiminnoista syntyvät jätteet sekä myytyjen tuotteiden poistuminen käytöstä.

Valtaosa kasvihuonekaasupäästöistämme aiheutuu ostetuista tavaroista ja palveluista, kuten raaka-aineiden talteenotosta, sekä myytyjen tuotteiden käytöstä poistamisesta, kuten tuotteiden polttamisesta energiatarkoituksiin. Viimeksi mainittu ei sisälly vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitteeseemme. Tämä johtuu rajallisesta mahdollisuudestamme vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen – tuotteiden kierrättämiseen tai pois heittämiseen käytön jälkeen – sekä muovinkierrätyksen kehityksen vaikeasta ennustettavuudesta.

Koska tuotteitamme käytetään vuosikymmenten ajan, tuotteiden käyttöiän päättyessä suurin osa muovista todennäköisesti kierrätetään. Tämä ja tulevaisuuden kemiallinen kierrätys vähentävät muovituotteiden käyttöiän loppuvaiheesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti.

1) Luku on oikaistu päivitetyllä tiedolla: päivitys kuormalavoja koskevaan päästötekijään (Scope 3, Ostetut tavarat ja palvelut).

Paras tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjämme on kasvattaa uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuutta tuotannossamme, ja tavoitteemme on lisätä näiden raaka-aineiden osuutta 80 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

Tuotteiden hiilijalanjälki

Olemme Orthexilla tehneet myös vuonna 2020 tutkimuksen tuotteidemme hiilijalanjäljen analysoimiseksi. Teettämämme hiilijalanjälkilaskenta toteutettiin PAS 2050 -standardin mukaisesti, joka on laajalti käytetty ja tarjoaa menetelmän arvioida tuotteiden ja palveluiden kasvihuonekaasupäästöjä koko elinkaaren ajalta. Tutkimuksen tulokset varmensi ulkopuolinen riippumaton asiantuntija (Gaia Consulting Oy). 

Eri tuotteiden ympäristövaikutuksia arvioitiin elinkaarimallintamismenetelmällä. Elinkaarimallintaminen perustuu tuotteen hiilijalanjäljen arvioimiseen sen elinkaaren eri vaiheiden pohjalta. Näitä vaiheita ovat raaka-aineen hankinta, valmistus, jakelu, käyttö sekä hävittäminen. Laskelma tehtiin vertailutarkoitusta varten, jolloin jotkin vaiheet suljetaan pois. Syy poissulkemiselle on se, että jotkin vaiheet aiheuttavat keskenään täsmälleen saman määrän päästöjä, jolloin niillä ei ole vaikutusta vertailussa. Poissuljetut vaiheet ovat raaka-aineen pakkaaminen, etikettien laittaminen, pakkaaminen, jakelu sekä käyttövaihe.

Päästölaskelmien perusteella sokeriruokopohjaisesta biomuovista valmistettujen SmartStore ruoansäilytysrasioiden* hiilijalanjälki on yli 80 % pienempi kuin fossiilipohjaisesta muovista valmistettujen rasioiden.  

*Sokeriruokoraaka-ainetta koskeva data perustuu raaka-ainetoimittajan verifioituihin laskelmiin.

Biopohjaisesta risiiniöljyperäisestä polyamidista valmistettujen GastroMax keittiövälineiden** hiilijalanjälki on yli 50 % pienempi kuin fossiilipohjaisesta polyamidista valmistettujen välineiden.

** Tulokset ovat alustavia ja perustuvat tuotannon testiajoihin.

Kierrätysmateriaalista (kuluttajilta kerätty muovijäte) valmistetun SmartStore 15 -laatikon*** hiilijalanjälki on jopa 60 % pienempi kuin fossiilipohjaisesta muovista valmistetun laatikon.

*** Tutkimus käyttää sekundaaridataa SmartStore Recycled -laatikon raaka-aineesta. Ensisijaista dataa ei ollut saatavilla laskelmia varten.

Raaka-aineella on suurin vaikutus tuotteiden hiilijalanjälkeen. Siitä syystä on tärkeää käyttää yhä enenevässä määrin uusiutuvia ja kierrätysmateriaaleja tuotannossa tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tämä on strategiamme keskeinen tavoite ja pyrimme jatkuvasti lisäämään näiden raaka-aineiden käyttöä tuotannossa. On todella tärkeää, että sekä yritykset että kuluttajat kierrättävät käyttämänsä muovin, sillä se voidaan käyttää monta kertaa uudelleen uusien tuotteiden raaka-aineena. Lue lisää tuotteidemme ja pakkausmateriaaliemme kierrätyksestä.

Tiekartta kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä

Olemme asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen ja pyrimme kohti hiilineutraalia tuotantoa vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2022 simuloimme tiekarttamme kohti hiilineutraaliutta sisältäen Scope 1, 2 ja 3 -päästöt. Vuonna 2021 teimme merkittävän muutoksen ja siirryimme käyttämään uusiutuvalla vesivoimalla tuotettua sähköä kaikissa tehtaissamme. Tämän ansiosta pystyimme vähentämään Scope 2 -päästömme nollaan.

Koska lähes kaikki jäljellä olevat päästömme ovat peräisin raaka-aineista (Scope 3), panostamme uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden osuuden lisäämiseen tuotannossamme. Keskeiset tekijät, jotka mahdollistavat etenemisemme kohti tavoitettamme, ovat massatasemenetelmän soveltamisen laajentaminen, innovaatiot, uudet raaka-ainelähteet sekä muovin kierrätysteknologian kehittyminen.

Vuonna 2022 Science-Based Targets -aloite (SBTi) hyväksyi Orthexin tieteeseen perustuvan lähiajan päästövähennystavoitteen, mikä tarkoittaa, että ilmastotavoitteemme tukevat tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan nousu korkeintaan 1,5 celsiusasteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.