Vastuullisuusstrategia

Vastuullisuudella on keskeinen rooli Orthexin kasvustrategian ja tärkeimpien tavoitteiden toteuttamisessa, kun tavoittelemme asemaa Euroopan tärkeimpänä säilytystuotteiden valmistajana ja vahvistamme asemaamme Pohjoismaiden johtavana kotitaloustuotteita tarjoavana yrityksenä. Vastuullisuus on tärkeä osa kaikkea Orthexin päätöksentekoa, ja se ohjaa kehitys- ja investointiohjelmaamme merkittävästi.

Olemme määrittäneet Orthexin tärkeimmät taloudelliseen, ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät vastuullisuusaiheet. Aiheet valittiin sen perusteella, miten merkittävä vaikutus Orthexilla on niihin ja kuinka merkittävän muutoksen Orthex voi niiden tiimoilta saada aikaan.

Jokaiselle aihealueelle olemme määrittäneet keskeiset suorituskykymittarit (KPI:t) ja asettaneet tavoitteet.

Keskeiset suorituskykymittarit (KPI:t) ja tavoitteet