Vastuullisuusstrategia

Vastuullisuudella on keskeinen rooli Orthexin kasvustrategian ja tärkeimpien tavoitteiden toteuttamisessa, kun tavoittelemme asemaa Euroopan tärkeimpänä säilytystuotteiden valmistajana ja vahvistamme asemaamme Pohjoismaiden johtavana kotitaloustuotteita tarjoavana yrityksenä. Vastuullisuus on tärkeä osa kaikkea Orthexin päätöksentekoa, ja se ohjaa kehitys- ja investointiohjelmaamme merkittävästi.

Olemme määrittäneet Orthexin tärkeimmät vastuullisuusaiheet ESG-rakenteen mukaisesti: (E) ympäristövastuu, (S) sosiaalinen vastuu ja (G) vastuullisuuden johtaminen. Aiheet on valittu vuonna 2022 toteutetun olennaisuusarvioinnin perusteella.

Jokaiselle aihealueelle olemme määrittäneet keskeiset suorituskykymittarit (KPI:t) ja asettaneet tavoitteet.

Keskeiset suorituskykymittarit (KPI:t) ja tavoitteet