Vastuullisuusstrategia

Vastuullisuudella on keskeinen rooli Orthexin kasvustrategian ja tärkeimpien tavoitteiden toteuttamisessa, kun tavoittelemme asemaa Euroopan johtavana säilytystuotteiden valmistajana ja vahvistamme asemaamme yhtenä Pohjoismaiden johtavana kodintuoteyhtiönä. Vastuullisuus on tärkeä osa kaikkea Orthexin päätöksentekoa, ja se ohjaa kehitys- ja investointiohjelmaamme merkittävästi.

Olemme määrittäneet Orthexin tärkeimmät vastuullisuuden osa-alueet ESG-rakenteen mukaisesti: (E) ympäristövastuu, (S) sosiaalinen vastuu ja (G) vastuullisuuden johtaminen. Osa-alueet on valittu vuonna 2022 toteutetun olennaisuusarvioinnin perusteella.

Jokaiselle osa-alueelle olemme määrittäneet keskeiset suorituskykymittarit (KPI:t) ja asettaneet tavoitteet.

Keskeiset suorituskykymittarit (KPI:t) ja tavoitteet