Eettiset liiketoimintaperiaatteet

Orthex toimii kansainvälisessä ympäristössä ja noudattaa toiminnassaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Suhtaudumme liiketoiminnan tekemiseen kuitenkin tätäkin vakavammin: korkeat eettiset standardit ja rehellisyys näkyvät kaikessa mitä teemme. Jokaisen Orthexin työntekijän tehtävä on osaltaan varmistaa, että yritys toimii eettisesti ja vastuullisesti tilanteesta riippumatta. Pyrimme varmistamaan, että työntekijämme ymmärtävät, mitä eettinen toiminta on ja miten sitä osoitetaan.

Orthexilla on eettiset toimintaperiaatteet, jotka koskevat kaikkia työntekijöitä, johtoryhmää sekä hallitusta. Eettisissä toimintaperiaatteissa määritellään tärkeimmät periaatteet, joiden mukaan harjoitamme liiketoimintaa, kohtelemme toisiamme ja suojaamme Orthexin varoja. Toimintaperiaatteet auttavat tunnistamaan ja ratkaisemaan eettisiä ongelmia. Kannustamme työntekijöitä ilmoittamaan kaikesta eettisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta esihenkilöilleen tai Orthexin sisäisen whistleblowing-ilmoituskanavan kautta.

Orthexin ulkoiset sidosryhmät kuten osakkeenomistajat, asiakkaat, toimittajat ja muut yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa huolenaiheistaan täällä.