Eettiset liiketoimintaperiaatteet

Orthex toimii kansainvälisessä ympäristössä ja pyrkii noudattamaan kaikkia toimintaansa sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Suhtaudumme kuitenkin liiketoimintaan tätäkin vakavammin: korkeat eettiset standardit ja rehellisyys näkyvät kaikessa mitä teemme. Jokaisen Orthexin työntekijän tehtävä on osaltaan varmistaa, että yhtiö toimii eettisesti ja vastuullisesti tilanteesta riippumatta. Koulutamme työntekijöitämme varmistaaksemme, että jokainen ymmärtää, mitä eettinen toiminta on ja miten sitä osoitetaan.

Orthexin eettiset toimintaperiaatteet koskevat kaikkia työntekijöitä, johtoryhmää sekä hallitusta. Eettisissä toimintaperiaatteissa määritellään tärkeimmät periaatteet, joiden mukaan harjoitamme liiketoimintaa, kohtelemme toisiamme ja suojaamme Orthexin omaisuutta. Toimintaperiaatteet auttavat tunnistamaan ja ratkaisemaan eettisiä ongelmia. Kannustamme työntekijöitä ilmoittamaan kaikesta eettisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta esihenkilöilleen tai Orthexin sisäisen whistleblowing-ilmoituskanavan kautta.

Orthexin ulkoiset sidosryhmät kuten osakkeenomistajat, asiakkaat, toimittajat ja muut yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa huolenaiheistaan täällä.