Ympäristö

Orthex pyrkii jatkuvasti minimoimaan vaikutustaan ympäristöön ja ilmastoon. Valmistamamme tuotteet ovat korkealaatuisia ja tehty kestämään vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Vielä sen jälkeen, kun tuote on kulutettu loppuun, se voidaan kierrättää ja materiaali käyttää uudelleen toiseen tarkoitukseen.

Kaikilla tehtaillamme on ympäristöjohtamisen ISO 14001 sertifikaatti ja laadunhallinnan ISO 9001 sertifikaatti.

Keskitymme vastuullisessa tuotannossa ja kulutuksessa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden osuuden lisäämiseen tuotannossamme  ja muovien kierrätyksen edistämiseen. Näiden ja muiden toimien tukemana pyrimme kohti hiilineutraalia tuotantoa vuoteen 2030 mennessä.

Olemme laskeneet toiminnoistamme ja arvoketjustamme aiheutuvan hiilijalanjäljen ja valtaosa kasvihuonekaasupäästöistämme aiheutuu ostetuista tavaroista ja palveluista, kuten raaka-aineista. Paras tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjämme on kasvattaa uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuutta tuotannossamme. Olemme simuloineet tiekarttamme kohti hiilineutraaliutta, sisältäen Scope 1, 2 ja 3 -päästöt.

Orthexin omat toiminnot ovat  resurssitehokkaita ja niillä on minimaalinen vaikutus ympäristöön ja paikalliseen biodiversiteettiin. Keskitymme resurssitehokkuuden optimoinnissa energiatehokkuuden parantamiseen ja tuotannon hävikin vähentämiseen