Vastuullisuus Orthexissa

Lähestymistapamme vastuullisuuteen perustuu tuotteisiimme, vastuullisiin raaka-aineisiin ja hiilineutraaliustavoitteeseemme. Orthexin laadukkaat, turvalliset ja kestävät tuotteet valmistetaan huolellisesti ja ajatonta muotoilua hyödyntäen. Ne on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön ja voidaan kierrättää kaikilla markkinoillamme. Lisäämme aktiivisesti uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuutta tuotteissamme. Samalla pyrimme jatkuvasti pienentämään tuotteidemme ja toimintojemme hiilijalanjälkeä ja pyrimme kohti hiilineutraalia tuotantoa vuoteen 2030* mennessä. Nämä prioriteetit tukevat tavoitettamme olla toimialamme edelläkävijä vastuullisuudessa.

* Tavoite sisältää Orthexin Scope 1 ja Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöt sekä Scope 3 -päästöjen olennaiset osa-alueet.

Orthexin vastuullisuusstrategia on määritelty ESG-rakenteen mukaisesti: (E) ympäristövastuu, (S) sosiaalinen vastuu ja (G) vastuullisuuden johtaminen. Orthexin vastuullisuustyö perustuu olennaisuusarviointiin. Arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että vastuullisuustyömme keskittyy niihin aiheisiin, jotka ovat tärkeitä sidosryhmillemme ja joihin Orthex voi merkittävästi vaikuttaa.

Orthex raportoi vastuullisuudesta vuosittain osana vuosi- ja vastuullisuusraporttia ja on sitoutunut useisiin ulkoisiin raportteihin ja sitoumuksiin.