Politiikat ja käytännöt

Olemme sitoutuneet toimimaan eettisesti ja noudattamaan kunkin maan, jossa toimimme, lainsäädäntöä, ja vaadimme samaa myös kumppaneiltamme. Lainsäädännön lisäksi noudatamme vastuullisuusperiaatteitamme, jotka luovat perustan ja suuntaviivat kaikelle tekemiselle.

Keskeiset vastuullisuuteen liittyvät politiikkamme ja periaatteemme ovat:

Eettiset toimintaperiaatteet - Orthex Code of Conduct

Toimittajien toimintaohjeet  - Supplier Code of Conduct

Korruption vastainen politiikka

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikka

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Hankintapolitiikka

Henkilöstöpolitiikka