Massatasemenetelmä

Orthex haluaa antaa kuluttajille mahdollisuuden valita ympäristön kannalta kestävämpiä tuotteita ja on alkanut käyttää ns. massatasemenetelmällä valmistettuja uusiutuvia raaka-aineita. Massatasemenetelmä tarkoittaa, että uusiutuvat materiaalit sekoitetaan fossiilisiin materiaaleihin raaka-aineen tuotantoprosessissa. Tämä vähentää fossiilipohjaisen muovin määrää maailmassa.

Massatasemenetelmä on laskentaperusteinen toimintaperiaate. Seuraamalla määriä koko tuotantoketjun ajan kierrätetty tai uusiutuva raaka-aine voidaan kohdentaa tiettyihin tuotteisiin. Orthex on ISCC PLUS-sertifioitu, mikä tarkoittaa, että massataselaskenta noudattaa ennalta määriteltyjä ja läpinäkyviä sääntöjä. Kaikki massatasemenetelmällä valmistetut tuotteemme on merkitty ISCC-logolla.

Olemme alkaneet käyttää massatasemenetelmällä valmistettuja raaka-aineita suosittujen SmartStore™ Compact- ja Compact Clear -säilytyslaatikoidemme valmistuksessa. Massatasemenetelmän mukaisesti vähintään 20 % kyseisten tuotteiden muovista on uusiutuvaa. Tuotteissa käytetyn raaka-aineen hiilijalanjälki on 37 % pienempi verrattuna perinteiseen, fossiilipohjaiseen muoviin*.

Uusiutuva raaka-aine tulee teollisuuden sivuvirroista, eikä näin ollen kilpaile ruuantuotannon tai viljelymaan kanssa. Uusiutuva raaka-aine koostuu pääosin käytetystä paistorasvasta.

* Perustuu raaka-ainetoimittajamme CO2-laskelmaan. Laskelma on vahvistettu kolmannen osapuolen toimesta.

Lisätietoa massatasemenetelmästä ISCC-organisaation sivuilta