klikkaa tästä
verkkokauppaan
Sijoittajat
Toivelista
 • Toivelistasi on tyhjä, selaa tuotteitamme ja lisää niitä listalle.

Arkisto

Oy Orthex Finland Ab:n työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste  

 Laadittu 12.3.2021  

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten mOy Orthex Finland Ab:lla (”Orthex”) keräämme ja käsittelemme työnhakijoiden henkilötietoja.  

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot tietosuoja-asioissa 

Oy Orthex Finland Ab (y-tunnus 2262436–7) 

Suomalaistentie 7  

02270 Espoo 

Puh019-32961 

Hr.finland@orthexgroup.com 

 

2. Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi? 

Työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Orthexin henkilöstön rekrytointi: 

 • Työhakemuksen vastaanottaminen, käsittely ja säilyttäminen 
 • Työnhakijan ja Orthexin välisen työsopimuksen solmiminen 
 • Työhakemuksen säilyttäminen mahdollista tulevaa rekrytointia varten. 

Tietojesi käsittely työnhakijana perustuu Orthexin oikeutettuun etuun, kuten lähettämääsi työhakemukseen ja rekrytointiprosessiin sekä suostumuksellasi tehtävään henkilö- ja soveltuvuustestaukseen tai ilmoittamiltasi suosittelijoilta kerättäviin tietoihin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään valitun työnhakijan ja Orthexin välisen työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. 

 

3. Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot 

Käsittelemme seuraavia työnhakijoita koskevia henkilötietoja:  

 • Perus- ja yksilöintitiedot: etu- ja sukunimi 
 • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
 • Kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointiin käytettävät tiedot: työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus (työnantaja, tehtävänimike, tehtävänkuvaus), koulutus- ja tutkintotiedot, kielitaito, erityisosaaminentyönäytteet ja muu osaaminen, työtodistukset 
 • Tiedot ko. haettavan työtehtävän edellyttämistä seikoista ja erityisosaamisesta (esim. ajokortti) 
 • Työnhakijan soveltuvuutta ja luotettavuutta koskevat arviot ja tarkastukset, kuten henkilö- ja soveltuvuusarviot 
 • Työnhakuprosessin aikana muodostuvat tiedot, kuten viestintä, haastattelut, työnantajan tekemät luokittelut ja muistiinpanot 
 • Tiedot suosittelijoista 
 • Työnhakijan suostumuksella julkisesti saatavilla olevaa tietoa esim. LinkedIn tai muu sosiaalisen median palvelut 
 • Mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot, kuten valokuva.  

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi työnhakijana, tai suostumuksellasi suosittelijoilta tai testaukseen perustuen. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa. 

 

4. Mille tahoille luovutamme tai siirrämme tietoja ja siirrämmekö tietoa EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle?  

Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi eteenpäin Orthex-konsernin ulkopuolelle, emmekä siirrä henkilötietojasi EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.  

Voimme käyttää henkilö- ja soveltuvuusarviointien sekä rekrytointiprosessin toteuttamiseen ulkopuolisia palveluntarjoajia. Solmimme kaikkien palveluntarjoajien kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä ja edellytämme yhteistyökumppaneidemme käsittelevän henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tuottamiseksi. 

 

5. Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?  

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Työnhakijoiden tietoja käsittelevät vain rekrytointiin osallistuvat henkilöt heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Varmistamme henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidemme kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen.  

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen Orthexin oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi ja mahdollisiin vaatimuksiin vastaamiseksi. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään enintään kaksi vuotta rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen. Tarvittavat tiedot siirretään työntekijöiden henkilötietorekisteriin Orthexin ja työnhakijan tehdessä työsopimuksen. Avoimia työhakemuksia säilytetään 6kk hakemuksen saapumisesta.  

Suostumuksellasi henkilötietojasi voidaan säilyttää myös kauemmin esim. tulevia rekrytointiprosesseja varten. 

Henkilötietoja voidaan myös säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen laissa asetetun Orthexin velvoitteen täyttämiseksi. 

 

6. Automaattinen päätöksenteko 

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia työnhakijalle. 

 

7. Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen 

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet: 

- Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa 

o Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.  

- Oikeus peruuttaa suostumus 

o  Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta tehtyyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen. 

- Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

o Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä. 

- Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle 

o Sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.