klikkaa tästä
verkkokauppaan
Sijoittajat
Toivelista
  • Toivelistasi on tyhjä, selaa tuotteitamme ja lisää niitä listalle.

Hiilijalanjälkemme

 

Mikä on hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälkeä käytetään kuvaamaan kokonaispäästömäärää kasvihuonekaasuja, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti yksilön tai yrityksen tuotteiden tuotannon tai toiminnan seurauksena. Yleisimmin hiilijalanjälki esitetään hiilidioksidipäästöjen (CO2)ekvivalenttina tai määränä, kuten tonneina hiilidioksidia.

Myös muita kasvihuonekaasuja, jotka voivat vaikuttaa otsonikerrokseen, kuten metaania, saattaa päästä ilmakehään ihmisen toiminnan seurauksena. Nämäkin otetaan huomioon hiilijalanjälkilaskelmissa. Nämä muut kasvihuonekaasut muunnetaan vastaamaan CO2-päästöjä ja niihin viitataan CO2-ekvivalenttina – hiilidioksidipäästöjen määränä, jolla olisi sama vaikutus ilmaston lämpenemiseen kuin muilla kaasuilla.

Orthex Groupin tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2030 mennessä.  

 

Hiilijalanjälkitutkimuksen tarkoitus, standardi ja vaiheet

Orthex Group päätti toteuttaa tutkimuksen voidakseen analysoida operaatioidensa sekä tuotteidensa hiilijalanjälkeä päätavoitteena löytää keinoja hiilijalanjäljen aktiiviseen pienentämiseen.

Teettämämme hiilijalanjälkilaskenta on toteutettu PAS 2050 -standardin mukaisesti, joka on laajalti käytetty ja tarjoaa menetelmän arvioida tuotteiden ja palveluiden kasvihuonekaasupäästöjä koko elinkaaren ajalta.

Projekti jaettiin eri vaiheisiin:

1. Laskelmien rajaus (scope 1 & scope 2 -päästöluokitukset sisällytetty)

2. Datan kerääminen

3. Hiilijalanjälkilaskelmat

4. Tulosten tulkinta sekäjohtopäätökset

5. Tulosten verifiointi kolmannen osapuolen asiantuntijan toimesta (Gaia Consulting Oy)

 

Tuotteet tutkimuksessa

Laskelmat ilmaisevat määrällisesti seuraavien tuotteiden hiilijalanjäljet:

-          Ruoansäilytysrasiat (PP+LLDP sekä BIO) 0,8 L tilavuudella, valmistus Orthex Group Lohjalla Suomessa;

-          SmartStore 15 -säilytyslaatikot (kierrätys sekä Classic), valmistus Orthex Group Tingsrydissä Ruotsissa;

-          Keittiötyövälineet, 7 erilaista (polyamidi sekä BIO polyamidi) valmistus Orthex Group Gnosjössä Ruotsissa;

 

Elinkaarimallintaminen (LCA – Life cycle assessment) menetelmänä

Eri tuotteiden ympäristövaikutuksia arvioitiin käyttämällä elinkaarimallintamista metodina. Elinkaarimallintaminen perustuu tuotteen hiilijalanjäljen arvioimiseen sen elinkaaren eri vaiheiden pohjalta. Näitä vaiheita ovat raaka-aineen hankinta valmistus, jakelu, käyttö sekä hävittäminen.

Tuotteen hiilijalanjäljen arviointi vaatii kattavaa moniulotteista lähestymistapaa, joka pitää sisällään tuotteen joka vaiheen kasvihuonepäästöt kehdosta hautaan (cradle-to-grave). Tämä laskelma on tehty vertailutarkoitusta varten ja jotkin vaiheet on poissuljettu. Syy poissulkemiselle on se, että jotkin vaiheet aiheuttavat keskenään täsmälleen saman määrän päästöjä, jolloin niillä ei ole vaikutusta vertailussa. Poissuljetut vaiheet ovat raaka-aineen pakkaaminen, etikettien laittaminen, pakkaaminen, jakelu sekä käyttövaihe.

 

Tulokset

Päästölaskelmien perusteella sokeriruokopohjaisesta biomuovista valmistettujen GastroMax ruoansäilytysrasioiden* hiilijalanjälki on yli 80% pienempi verrattuna fossiilipohjaisesta muovista valmistettuihin rasioihin.  

Biopohjaisesta risiiniöljyperäisestä polyamidista valmistettujen GastroMax keittiövälineiden** hiilijalanjälki on yli 50% pienempi verrattuna fossiilipohjaisesta polyamidista valmistettuihin välineisiin.

Kierrätysmateriaalista (kuluttajilta kerätty muovijäte) valmistetun SmartStore 15 -laatikon*** hiilijalanjälki on jopa 60% pienempi verrattuna fossiilipohjaisesta muovista valmistettuun laatikkoon.

Raaka-aineella on suurin vaikutus tuotteiden hiilijalanjälkeen. Siitä syystä on tärkeää käyttää yhä enenevissä määrin kierrätys- sekä biopohjaisia materiaaleja tuotannossa tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tämä on tärkeä osa Orthex Groupin strategiaa ja pyrimme jatkuvasti lisäämään näiden materiaalien osuutta tuotannossa. On todella tärkeää, että sekä yritykset että kuluttajat kierrättävät käyttämänsä muovin, sillä se voidaan uudelleen käyttää monta kertaa raaka-aineena uusille tuotteille.

Toiseksi suurin vaikutus hiilijalanjäljen suuruuteen on tuotannossa käytetyllä sähköllä. Orthex sijoittaa jatkuvasti uusiin koneisiin, jotka käyttävät vähemmän sähköä ja pyrkii käyttämään ainoastaan vihreää sähköä. Kolmanneksi suurin vaikutus tulee kuljetuksista. Orthex keskittyy ympäristötehokkuuteenniin suunnittelussa, logistiikassa kuin tuotteiden pakkaamisessakin.

Orthex Groupin kaikki tuotteet ovat kestäviä ja tehty pitkäaikaiseen käyttöön. Elinkaarensa lopuksi tuotteet voidaan kierrättää ja raaka-aine hyödyntää edelleen uusia tuotteita varten.

 

*Sokeriruokoraaka-ainetta koskeva data perustuu raaka-ainetoimittajan verifioituihin laskelmiin.

**Tulokset ovat alustavia ja perustuvat tuotannon testiajoihin.

***Tutkimus käyttää sekundaaridataa SmartStore Recycled -laatikon raaka-aineesta. Ensisijaista dataa ei ollut saatavilla laskelmia varten.

 

Mikäli tarvitset yksityiskohtaisempaa tietoa tutkimuksesta, otathan yhteyttä sähköpostitse: hanna.kukkonen(a)orthexgroup.com